Links

 

Integraal Gezondheidscentrum De Vrijstad

Psychologiepraktijk Nicole Molenaar maakt deel uit van het Integraal Gezondheidscentrum De Vrijstad. Dit is een samenwerkingsverband van een aantal zelfstandig gevestigde zorgverleners. Vanuit een breed perspectief richten we ons op het vergroten van gezondheid en vitaliteit.

Balans

Vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen

NIP

Het Nederlands Instituut voor Psychologen

NVA

De Nederlandse Vereniging voor Autisme

NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit

Psyzorg Rivierenland

Vereniging van en voor zorgverleners in de GGZ regio Rivierenland 

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Beheer van het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector